Παρασκευή, 4 Μαρτίου 2011

Πολιτιστικός Σύλλογος Μαυροματίου


Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Μαυρομματίου με αφορμή το θέμα που έχει δημιουργηθεί, σχετικά με την αίτηση της ELLENCO ΑΕ για κατασκευή εργοστασίου παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας με φυσικό αέριο στην περιοχή, πραγματοποίησε συνέλευση και το Δ.Σ. του συλλόγου με ομόφωνη απόφαση, τάσσετε κατά της δημιουργίας τέτοιου τύπου εργοστασίου, στην ευρύτερη περιοχή του Δήμου Αλιάρτου. Γνωρίζοντας τις μακροχρόνιες συνέπειες που θα προκύψουν στο περιβάλλον και στην ποιότητα ζωής των κατοίκων.

Ένα εργοστάσιο ρυπογόνο, με ελάχιστες θέσεις εργασίας εξειδικευμένου προσωπικού, εγκαταστημένο άναρχα, ανάμεσα σε κτήματα και τοπικές επιχειρηματικές πρωτοβουλίες, που θα έπρεπε με κάθε τρόπο να διαφυλάξουμε και όχι να κινδυνεύσουν με αφανισμό δημιουργώντας μεγαλύτερα προβλήματα.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου