Τρίτη, 22 Μαρτίου 2011

Δήμος Αλιάρτου

«Πρόσκληση για 1η Συνεδρίαση»

Σας καλούμε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 76 το νόμου 3852/2010 σε συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης στις 28 Μαρτίου 2011, ημέρα Δευτέρα 6.30 μ.μ. που θα πραγματοποιηθεί στην ΑΊΘΟΥΣΑ ΤΟΥ Δημοτικού Συμβουλίου για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

  1. Ενημέρωση και συζήτηση επί των αρμοδιοτήτων της Επιτροπής
  2. Επί της σύνταξης προσχεδίου προϋπολογισμού Δήμου Αλιάρτου έτους 2011.

                                                                               Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
                                                                 ΓΕΩΡΓΙΟΣ  Π. ΝΤΑΣΙΩΤΗΣ
                                                                                 ΔΗΜΑΡΧΟΣ   
 
                                                                 
ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ:
Τα μέλη της επιτροπής Διαβούλευσης

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:
  1. Βίτσης Αλέξανδρος , Επικεφαλής Μείζονος Μειψοφίας
  2. Κλεφτογιάννης , Επικεφαλής Ελάσσονος Μειοψηφίας
  3. κ.κ. Αντιδημάρχους
Μπουζίκας Κων/νος
Πελώνης Χρήστος
Παπαθανασίου Αθανάσιος
Αραπίτσας Γεώργιος
  1. Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών 
ΕΝΤΑΥΘΑ


ΕΠΙΣΗΜΑΙΝΕΤΑΙ ΟΤΙ:
  1. Η παρουσία όλων είναι απαραίτητη
  2. Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του τακτικού μέλους παρακαλείται να ειδοποιήσει το ορισθέν από τον φορέα του αναπληρωματικό μέλος για να παραστεί.
Η συνεδρίαση είναι ανοικτή στο κοινό.  

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου