Σάββατο, 19 Φεβρουαρίου 2011

Δήμος Αλιάρτου


Ανοιχτή πρόσκληση για την συγκρότηση δημοτικής επιτροπής διαβούλευσης


Ανοιχτή πρόσκληση για την συγκρότηση δημοτικής επιτροπής διαβούλευσης εκδόθηκε από το Γραφείο του Δημάρχου Αλιάρτου  Γεωργίου Ντασιώτη η οποία αναφέρει: «Σύμφωνα με το άρθρο 76 Ν.3852/2010 για Δήμους με πληθυσμό άνω των 10.000 κατοίκων και σε διάστημα δύο μηνών από την εγκατάσταση των νέων Δημοτικών Αρχών θα πρέπει υποχρεωτικά να συσταθεί Επιτροπή Διαβούλευσης. 

Για τον λόγο αυτό καλούμε όλους τους εκπροσώπους: ...


α) των τοπικών εμπορικών και επαγγελματικών συλλόγων και οργανώσεων
β) των επιστημονικών συλλόγων και φορέων
γ) των τοπικών οργανώσεων εργαζομένων και εργοδοτών
δ) των εργαζομένων στο δήμο και τα νομικά του πρόσωπα
ε) των ενώσεων και συλλόγων γονέων
στ) των αθλητικών και πολιτιστικών συλλόγων και φορέων
ζ) των εθελοντικών οργανώσεων και κινήσεων πολιτών
η) άλλων οργανώσεων και φορέων της κοινωνίας των πολιτών
θ) εκπρόσωποι των τοπικών συμβουλίων νέων και
ι) δημότες

...που επιθυμούν να συμμετάσχουν στην Επιτροπή Διαβούλευσης να ενημερώσουν εγγράφως το Γραφείο του Δημάρχου για τα προτεινόμενα από αυτούς μέλη καθώς και τους αναπληρωματικούς τους έως 28/02/2011. Πληροφορίες 22683 50211- 22683 50212

Ο συνολικός αριθμός των μελών της δημοτικής επιτροπής διαβούλευσης, συμπεριλαμβανομένου του προέδρου που είναι ο δήμαρχος ή ο οριζόμενος απ' αυτόν αντιδήμαρχος, μπορεί να είναι από εικοσιπέντε (25) έως πενήντα (50) μέλη. Σε ποσοστό ένα τρίτο (1/3) του συνολικού αριθμού των μελών εκπροσώπων φορέων ορίζονται επιπλέον μέλη, μετά από κλήρωση, δημότες εγγεγραμμένοι στους εκλογικούς καταλόγους καθώς και όσοι είναι γραμμένοι στους ειδικούς εκλογικούς καταλόγους. Συνεπώς, ο αριθμός των εγγεγραμμένων δημοτών που θα ορισθούν μετά από κλήρωση, επιπλέον μέλη της επιτροπής, κυμαίνεται από οκτώ (8) έως δεκαεφτά (17) ανάλογα με τα μέλη των φορέων που ορίζονται σ' αυτή».

Τετάρτη, 16 Φεβρουαρίου 2011

Δήμος Αλιάρτου

Επιστολή Δημάρχου προς την Δ/ΝΣΗ Β/ΘΜΙΑΣ Ε/ΚΠΣΗΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ για το Θέμα «Συγχωνεύσεις Σχολείων» 

Αγαπητέ κ.Διευθυντά

    Σε απάντηση του υπ’αριμ πρωτ.528/3-2-2011 εγγράφου σας (περί ιδρύσεως–συγχωνεύσεως-καταργήσεως-προαγωγής Σχολείων) και του αιτήματός σας να έχετε γραπτώς τις απόψεις μας, διατυπώνουμε την παρακάτω θέση την οποία θα υποστηρίξω και όπου χρειαστεί.
     Τα σχολεία δεν είναι επιχειρήσεις για να τα αξιολογήσουμε με οικονομικά και μόνο κριτήρια.Είναι η ψυχή και η καρδιά κάθε τοπικής κοινωνίας και ως τέτοια είναι ανεκτίμητη.Ως εκ τούτου, οποιαδήποτε θέση για κλείσιμο σχολείων μας βρίσκει τελείως αντίθετους,απεναντίας διεκδικούμε μεγαλύτερη χρηματοδότηση γιατί αυτό είναι πραγματική και διαχρονική επένδυση για τον τόπο.
    Η μόνη περίπτωση συγχώνευσης που μπορούμε να συζητήσουμε και αφού έχει προηγηθεί εξαντλητική συζήτηση και ομόφωνες αποφάσεις με συλλόγους, γονέων,μαθητών  και εκπαιδευτικούς αφορά,αποκλειστικά και μόνο περιπτώσεις που υπάρχουν σοβαροί και ανυπέρβλητοι παιδαγωγικοί λόγοι,αλλά και πάλι τονίζω ότι αυτό θα είναι απόφαση της τοπικής κοινότητας και πάντως όχι για οικονομικούς λόγους.
   Πρέπει να γίνει κατανοητό ότι το κλείσιμο ενός σχολείου θέτει αυτομάτως τις προϋποθέσεις της αποδόμησης της τοπικής κοινωνίας κι αυτό είναι πρόβλημα που δύσκολα μπορούμε να το επιλύσουμε.
    Στα όρια του Καλλικράτειου  Δήμου μας και σε ότι αφορά την Δευτεροβάθμια Εκπ/ση  υπάρχουν τα εξής σχολεία:
·   Γυμνάσιο Αλιάρτου
·   Γυμνάσιο Θεσπιών
·   Λύκειο Αλιάρτου
·   Λύκειο Θεσπιών
   Όλα είναι δυναμικά σχολεία, με μαθητικό δυναμικό υπεραρκετό για την λειτουργία τους,με άρτιες κτηριακές υποδομές (αίθουσες, εργαστήρια,κτλ) και σημαντική προσφορά στην τοπική κοινωνία.
   Επίσης υπάρχει το Εσπερινό ΕΠΑΛ Αλιάρτου,σχολείο μοναδικό στο είδος του σε ολόκληρο το νομό,που φοιτούν μαθητές εργαζόμενοι και φιλοξενείται στις εγκαταστάσεις του ΓΕΛ Αλιάρτου.Θεωρώ ιεροσυλία οποιαδήποτε αρνητική σκέψη για το σχολείο αυτό.
   Κύριε Διευθυντά
    Θεωρήστε δεδομένη την συνεργασία μας σε οποιοδήποτε θέμα αφορά την παιδεία,είμαστε δίπλα σας σε όλες τις πρωτοβουλίες που συμβάλλουν στην αναβάθμισή της.Διαβιβάστε όμως όπου χρειαστεί,όπως θα πράξουμε και εμείς,ότι τα σχολεία μας είναι η ψυχή μας και την ψυχή μας  δεν την αξιολογούμε ως οικονομικό μέγεθος.
 
        
Ο Δήμαρχος

Γεώργιος Ντασιώτης